Start

Plöjning

Efter att ha studerat häftet "Vägen till bättre plöjning" så blev jag inte så mycket klokare, jag fastnade på första raden om plöjning" Vid tegplöjning indelas fältet i vändteg och tegar". Då denna åker inte plöjts på länge så bestämde jag mig för att börja på mitten och arbeta mig utåt, det gick ganska bra fast hörnen på åkern är svårt att komma åt.