Solcell

Nu har våra solceller producerat el i ett år, jämfört med den bedömda produktionen i offerten så ligger vi cirka 10% över, vilket är bra.

En annan reflektion är att vi säljer större delen av produktionen under sommarmånaderna, under juni sålde vi 74% av den producerade elen jämfört med bara 5% under januari. Vi har valt "Bondens el" som elhandelsbolag som betalar bra för solel.

 

Målat södersidan på huset

Södersidan på huset behövde ny färg, så under september så skrapade och målade jag om sidan.

Lusthus, sommarens byggprojekt

I mitten av oktober kunde jag lägga shingel på taket, och därmed var lusthuset klart.

Stormen Alfrida

Stormen Alfrida som drabbade Roslagen i januari fällde 1 500 000 kubikmeter skog på några timmar. Snåret klarade sig bra, den stora mängden vindfällen är på en nyckelbiotop och där är det Skogsstyrelsen som bestämmer. Bilden tagen med drönare på den gröna punkten.

 

Rödvingetrast

Såg nyligen en rödvingetrast på Snåret som kanske bara stannade till inför färden till fjällskogen.