Solcell

Nu har våra solceller producerat el i ett år, jämfört med den bedömda produktionen i offerten så ligger vi cirka 10% över, vilket är bra.

En annan reflektion är att vi säljer större delen av produktionen under sommarmånaderna, under juni sålde vi 74% av den producerade elen jämfört med bara 5% under januari. Vi har valt "Bondens el" som elhandelsbolag som betalar bra för solel.