Årets skogsplantering klar

Nu har samtliga plantor kommit på plats i avdelning 23, hittade ett färskt avtryck från en av de älgar som mumsar på tallplantor och löv.

Tall som betats

Utsikt ned mot Storkärret, samtliga lövträd i backen ned är avbetade till 60cm höjd, så det kommer att se ut som en stor häck senare i sommar.