Följa instruktioner

På papperet ser det ut som en enkel operation, lossa några bultar och muttrar och lyft ut enheten.

Fast i verkligheten ser det ut så här, bultar som kräver nyckel 36mm och meterlångt skaft för att få loss.

Ett lite enklare göromål var att korta av en barnsäng 115mm så att den skall få plats.

Dagens huggormsbild