Flykt över Snåret

Tornseglarna och ladusvalorna har fortkörning i luftrummet ovanför Snåret.