Lusthus, sommarens byggprojekt

I mitten av oktober kunde jag lägga shingel på taket, och därmed var lusthuset klart.