Stormen Alfrida

Stormen Alfrida som drabbade Roslagen i januari fällde 1 500 000 kubikmeter skog på några timmar. Snåret klarade sig bra, den stora mängden vindfällen är på en nyckelbiotop och där är det Skogsstyrelsen som bestämmer. Bilden tagen med drönare på den gröna punkten.