Torsdag den 4 juni

Nu när värmen har kommit så kan man nästan se hur gräset växer. Enligt vallprognos.se så är den optimala skördedagen den 12 juni för Roslagen.

Årets ved ligger sedan några veckor på tork i vedboden som är luftigt byggd så att både luft och sol lyser in.

Reparationer

Idag har det varit reparationer och underhåll på gården. Började arbetsdagen med att ta ut hästarna till hagarna. Därefter lite trädgårdsarbete med att fylla igen den ränna i gräsmattan som uppstod då vi grävde för jordvärme, nästan varje år har vi fyllt igen rännan men marken verkar fortsätta att sätta sig, i år fräste jag upp ett större område och fyllde på med cirka 1kbm matjord och sådde in. Så nu hoppas jag att sättningarna upphör och att gräsmattan håller sig hyggligt jämn.

Skydden på kraftöverföringsaxlarna var i lite dålig kondition, med lite detektivarbete så har jag nu kunnat identifiera vad axlarna har för typbeteckning och inhandlat reservdelar på Lantmännen Maskin. Axeln på bilden är en Walterscheild Vidvinkel axel typ 2480 80 grader, axelrör päronformat  1bGa samt 2aG med skyddsrör WWE SD25.

Nytt rör på plats

Traktorns hydraultryck försvann helt plötsligt när jag skulle lyfta fräsen, hur mycket jag än gasade så kom trycket bara upp till 20bar. Vid den förra reparationen av hydraulsystemet så bytte jag en o-ring  som gått sönder, återfann större delen av den så misstanken var att resterna satt sig i överströmningsventilen och blockerat den. Det är ventilen ned till vänster med fjäder.

Tack och lov så var det något som satt i ventilen som gick att peta ut. Nu ligger trycket på 160 bar igen, så ibland är det mycket små saker som ställer till det.

Arbetsdagen avslutades på höloftet där hötorkens golv skall göras om så att rengöringen blir lättare, tänker göra sektioner öppningsbara så att det gamla skräpet blir lättare att få bort innan årets skörd kommer in.

 

 

 

   

Följa instruktioner

På papperet ser det ut som en enkel operation, lossa några bultar och muttrar och lyft ut enheten.

Fast i verkligheten ser det ut så här, bultar som kräver nyckel 36mm och meterlångt skaft för att få loss.

Ett lite enklare göromål var att korta av en barnsäng 115mm så att den skall få plats.

Dagens huggormsbild

Mellan hägg och syren

Ligger vårt pumphus

Häggen har börjat blomma

Och syrenerna har fått blomknoppar

Det stora päronträdet är fullt av blommor

Dagens mekande med traktorn, fick äntligen loss och kunde få ut regler-enheten ur traktorn. Här ligger den på arbetsbordet

Ganska snabbt fann jag orsaken till läckaget, en trasig o-ring

Årets skogsplantering klar

Nu har samtliga plantor kommit på plats i avdelning 23, hittade ett färskt avtryck från en av de älgar som mumsar på tallplantor och löv.

Tall som betats

Utsikt ned mot Storkärret, samtliga lövträd i backen ned är avbetade till 60cm höjd, så det kommer att se ut som en stor häck senare i sommar.