Höfläkt

Höskörden denna blöta sommar blir en utdragen verksamhet, vi lyckades skörda fint hö på de första åkrarna den 5 juli och nu väntar vi på nästa period med fint väder. Under tiden så blir det underhåll och förbättringar på gården. Ett av projekten är att få ned bullernivån på höfläkten. Den första mätningen visade på 80dBa, ett första steg blev att isolera luckan framför fläkten som vid drift står uppställd cirka 60 grader. Ny mätning visade sen värdet 75 dBa på samma mätpunkt, en minskning med 5 dBa. Det positiva mätresultatet är mycket glädjande. Planerar att göra ytterliggare åtgärder för att minska bullret, återkommer med dessa.

Nästa steg blev isolera sidorna framför fläkten med markskivor, det sänkte nivån till 73 dBa, slutligen så monterades en gummimatta vid springan på gångjärnssidan och tunga dämpmattor klistrades runt fläktramen. Med samtliga planerade åtgärder gjorda har ljudnivån sjunkit till 72 dBa. För att kunna sänka ljudnivån ytterliggare så måste bullrets frekvenser först mätas, det är nog ett jobb för experter.

 

Maj är här

Med våren kommer svalorna och nu har ladusvalorna hittat tillbaks till sina gamla bon under stalltaket, det är fascinerande att de efter en mycket lång flygtur kan hitta till svalbona. Sädesärlorna har varit här i cirka fjorton dagar och verkar också vara klara med bobyggandet. 

I trädgården börjar det spira, cirka 15 rabarberplantor har fått en ny växtplats som jag tror passar bättre. Jag plockade upp de sista jordärtskockorna ur jorden för att kunna fräsa om i landet innan ny sådd, nu ligger de resterande 12 kilona jordärtskockor i matkällaren i väntan på konsumtion.

I skogen håller vi på med plantering av tall och gran. Den rikliga förekomsten av älgspillning indikerar tyvärr att en stor del av tallplantorna kommer att bli älgmat. 

Vinter på Snåret

I morse den 5:e februari var det kallt, termometern visade på minus 24,2 grader, vilket är vinterns lägsta temperatur

hoppas vi snart får lite varmare väder. Denna vinter trodde jag länge skulle bli mild och snöfattig, nu har vi tre decimeter snö och rekordkallt en förändring som skedde på endast några få dagar.

Rabarber vaknar upp

Rabarber är otroliga, temperaturen har precis kommit över nollan så tittar de första rabarberna upp, bilden är från 15 mars.

Samtidigt så ligger snön kvar i skuggiga områden

 

Trappräcke

Då vårt första barnbarn nu nått den åldern då hon kan förflytta sig sjäv är det dags att sätta upp barngrindar vid trappan. Enligt instruktionen skall grinden placeras på det första trappsteget och då fick vi problem då det saknas något att fästa grinden. Lösningen fick bli en ny stolpe och ett räcke i samma design som räcket har längre upp.