Vintern 2016

I år fick vi mycket snö den 10 november som bäddade in hembygdsgården i ett tjockt snötäcke

Kolbullens dag

Onsdagen den 6 juli var kolbullens dag på hembygdsgården. Vädret var härligt och kolbullarna goda så kocken Kjell hade ett hårt jobb att steka alla bullarna över öppen eld. 

 

Luffarslöjd

Luffarslöjd eller luffartjack var luffarnas möjlighet att få in pengar vid 1900-talets början, oftast var det vanliga bruksföremål som vispar, brödnaggar.

 

Hembygdsgården Snåret

 

Snårets historia är flera hundra år,  först som ett torp under gården Rumsättra. Den äldsta anteckning som hittats  är från  ett husförhör 1749.

Snåret delades år 1800 upp av två systrar som denna karta  över Snåret från laga skiftet 1846 visar.

Nästa större förändring skedde år 1934 då Riala Hembygdsförening bildades och köpte tomt och hus.

Hembygdsgården 2011

 

Reparation av härbret

På hembygdsgården har det gamla härbret nu varsamt renoverats av Bygg & Kulturteknik Ola Lundqvist.
Det var timringen som fått rötangrepp, på några ställen djupt in i stocken.
Arbetet inleddes med att Ola tog bort de murkna delarna av stockarna, i samråd med länsantikvarie togs sedan beslut om hur
renoveringen skulle göras. Målsättningen är att bevara så mycket som möjligt av den gamla stocken
.

Med hjälp av domkrafter har härbrets övre del lyfts upp så att en stock kan tas ut för utbyte eller reparation.

Stocken reparerad, nu tätar Ola mellanrummet med mossa

Reparationen klar, nu återstår rödfärgning