Reparation av härbret

På hembygdsgården har det gamla härbret nu varsamt renoverats av Bygg & Kulturteknik Ola Lundqvist.
Det var timringen som fått rötangrepp, på några ställen djupt in i stocken.
Arbetet inleddes med att Ola tog bort de murkna delarna av stockarna, i samråd med länsantikvarie togs sedan beslut om hur
renoveringen skulle göras. Målsättningen är att bevara så mycket som möjligt av den gamla stocken
.

Med hjälp av domkrafter har härbrets övre del lyfts upp så att en stock kan tas ut för utbyte eller reparation.

Stocken reparerad, nu tätar Ola mellanrummet med mossa

Reparationen klar, nu återstår rödfärgning