Hembygdsgården Snåret

 

Snårets historia är flera hundra år,  först som ett torp under gården Rumsättra. Den äldsta anteckning som hittats  är från  ett husförhör 1749.

Snåret delades år 1800 upp av två systrar som denna karta  över Snåret från laga skiftet 1846 visar.

Nästa större förändring skedde år 1934 då Riala Hembygdsförening bildades och köpte tomt och hus.

Hembygdsgården 2011