Åkrarna på Snåret

 Åkrarna på Snåret är till största delen små vretar, öppningar i skogen där jorden var bördig och lämplig att odla på. Då de är utspridda över ett stort område med mycket skog mellan fick alla åkrar namn så att man skulle hitta till rätt åker.

Kartan visar de namn som vi hitills lyckats lokalisera.

alt