Platser runt Snåret

Förteckning över platser som återfunnits i gamla handlingar eller muntlig tradition med anknytning till Snåret. Angivna positioner är med gården som utgångspunkt.

Trångbergsdalen (trång bergig dalgång), sista åkern på höger sida före Persboda

Nyvreten, först åkern på höger sida efter Kolboda

Lurberget (Erik Ersson brände sprit i en skreva vid Nyvreten, berget kallas sedan Lurberget), berg mellan Nyvreten och Trångbergsdalen

Storängen

Hagalund

Brännmora

Kolbovreten, Stubbsved, den trekantiga åkern vid infarten mot Kolboda

Kolmilaåkern (Erik Ersson hade en smedja i en backe vid Kolmilaåkern), sista åkern på höger sida före Storkärret

Lillvreten, den högra delen av skogsåkern hos grannen

Lassekärret, den vänstra  delen av skogsåkern hos grannen

Kyrkmossen (häröver gick gamla vägen till kyrkan)

Kyrkmossängen

Svian, den stora åkern väst om Kolboda

Hagvreten, den lilla åkern närmast Largen

Storkärret

Långkärret

Ljuskärret, åkern rakt norr om Persboda mellan Västvreten och Lassekärret

Västvreten, Vestervreten, den västra åkern närmast skogsvägen

Djupsved (På 1860-talet byggdes en liten stuga med källare ned mot Djupsved), åkern bakom magasinet.

Farfarsbacken

Öremarken

Smibacken